اولین همایش ملی صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی با همت صندوق توسعه ملی و با همکاری انجمن علمی کارافرینی کسب و کار های نوین ایران در روز سه شنبه 27 اردیبهشت ماه در محل سالن همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.


در این همایش که با همکاری و حمایت مدرسه حکمرانی شهید بهشتی ، انجمن مهندسی صنایع ایران برگزار شد بیش از 400 شرکت کننده در بخش¬های مختلف همایش از جمله سخنرانی ها، نشست ها تخصصی ارایه مقالات شرکت نمودند.


از جمله سخنرانان کلیدی همایش جناب آقایاندکتر صالح ابادی رئیس کل بانک مرکزی، دکتر ستاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،...