Hello, Sign in

انواع و شرایط عضویت

عضویت پیوسته

مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت و کار افرینی نوین و رشته های وابسته باشند، میتوانند به عضویت پیوسته درآیند.

عضویت وابسته:

اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته های مدیریت و کار افرینی نوین و رشته های وابسته شاغل باشند.

عضویت دانشجویی:

کلیه دانشجویانی که در رشته های کارآفرینی نوین، مدیریت ، اقتصاد، مهندسی به تحصیل اشتغال دارند.

عضویت افتخاری:

شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های کارآفرینی نوین و کسب و کار حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای مؤثر و ارزنده ای نموده باشند.

اعضای مؤسساتی (حقوقی)

سازمانهایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند میتوانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره 1: افراد دارای درجه کارشناسی دریکی از رشته های مدیریت و کار افرینی نوین و رشته های وابسته میتوانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره 2: اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب میشوند.

هر یکی از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

  • فرم های عضویت را می توانید از لینک های زیر دانلود نمایید :

فرم عضویت حقوقی

فرم عضویت حقیقی

  • برای عضویت و یا ورود به سایت لینک زیر را کلیک نمایید :

ورود /عضویت