به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، چهارمین همایش بین المللی صندوق توسعه ملی با همکاری انجمن علمی کارآفرینی کسب و کار های نوین ایران تحت عنوان « نقش آفرینی صندوق توسعه ملی در اجرای برنامه هفتم » روز یکشنبه 23 اردیبهشت ماه سال جاری با حضور مقامات، مدیران حوزه بانکی و اقتصادی به همراه پنل تخصصی درمرکز همایشهای بین المللی صداوسیما برگزار خواهد شد.