🔻با حضور اساتید دانشگاهی و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی؛اولین نشست گفتمان حکمرانی توسعه برگزار شد

🔹طی نشستی با حضور جمعی از اساتید دانشگاهی، دبیران انجمنهای علمی و مدیران اقتصادی، اولین جلسه نشست گفتمان حکمرانی توسعه توسط انجمن علمی کسب و کار های نوین برگزار شد.
🔹در این جلسه دکتر غضنفری رئیس انجمن علمی کسب و کار های نوین ضمن خوش آمد گویی به حاضران " گفتمان و شنیدن را " یکی از ابزارهای رسیدن به توسعه دانست و اعلام کرد: ما حاضریم بیشتر بشنویم تا حرف بزنیم و در این خصوص باید تمرین کنیم تا به توسعه یافتگی دست پیدا کنیم.
🔹در ادامه نشست دکتر لشکر بلوکی نویسنده کتاب استراتژی توسعه ایران در خصوص علت نوشتن این کتاب توضیحاتی ارائه و نسبت به علل عدم توسعه همه جانبه ایران و راهکارهای رسیدن به توسعه یافتگی در آینده سخنانی بیان نمود.
در این همایش دکتر مولایی، معاون راهبردی انجمن علمی کسب و کار های نوین مطالبی را در خصوص انحراف های تمدن توسعه یافته در ایران اظهار کرد. سپس حاضران در جلسه دیدگاههای خود را در خصوص استراتژی توسعه ایران مطرح نمودند. در پایان این نشست مقرر شد در آینده و به صورت مرتب سلسله نشستهای توسعه یافتگی ایران با حضور اساتید دانشگاهی برگزار گردد.