با همکاری دانشگاه صنایع و معادن ایران، پارک علمی و فن آوری دانشگاه امیرکبیر و انجمن علمی کار آفرینی کسب کارهای نوین؛
سیمنار آشنایی با Chat GPT (هوش تصمیم سازی) برگزار شد

برگزاری همایش و امضای تفاهم نامه همکاری 3 جانبه دانشگاه صنایع و معادن ایران، پارک علمی و فن آوری دانشگاه امیرکبیر و انجمن علمی کار آفرینی کسب کارهای نوین از محورهای این مراسم بود
روز پنج شنبه و در آستانه عید غدیر خم، با حضور اساتید دانشگاهی، دانش آموختگان، مدیران صنعتی، کسب و کارها، معاونان صنایع تجهیزات و ماشین آلات و صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، سمینار Chat GPT در محل سالن اجتماعات دانشگاه صنایع و معادن ایران برگزار شد.
در این سمینار دکتر موسوی معاون وزیر صمت، دکتر شجاعی رئیس دانشگاه صنایع و معادن ایران و همچنین مهندس شایسته فر کارشناس ارشد مهندسی انرژی از پارک علمی و فنآوری دانشگاه امیرکبیر در خصوص ارائه خدمات فن آوری های نوین، آموزش و بستر سازی دانش بنیان های نوین با کسب کارهای تجاری ، صنعتی و همچین هوش تصمیم سازی سخنرانی کردند.
در ادامه این سمینار و طی مراسمی تفاهم نامه همکاری مشترک 3 جانبه مابین دانشگاه صنایع و معادن ایران، پارک علمی و فنآوری دانشگاه امیرکبیر و انجمن علمی کار آفرینی کسب کارهای نوین به امضا رسید.
این تفاهم نامه همزمان به مناسبت سی سالگی دانشگاه صنایع و معادن ایران فی مابین پارک علمی و فن آوری دانشگاه امیرکبیر ،انجمن علمی کار آفرینی کسب کارهای نوین و دانشگاه صنایع و معادن ایران با هدف و چشم انداز تبدیل علم و دانش به موتور محرک کسب و کارها و پیوند عملیاتی و اجرایی علم و صنعت با مشاغل نوین، منعقد شد.