انجمن علمی کارآفرینی نوین ایران

02140882623

اخبار سایت

آگهی پذیرش عضودر انجمن آگهی پذیرش عضویت در انجمن علمی کارآفرینی نوین ایران بسمه تعالی خوشبختانه انجمن علمی کارآفرینی نوین ...
اگهی دعوت به مجمع عمومی نوبت دوم
اگهی دعوت به مجمع عمومی نوبت دوم آگهی دعوت به اولین مجمع عمومی عادی (نوبت دوم)انجمن علمی کارآفرینی نوین ایرانبدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته ...
آگهی دعوت به اولین مجمع عمومی عادی
آگهی دعوت به اولین مجمع عمومی عادی آگهی دعوت به اولین مجمع عمومی عادی (نوبت اول)انجمن علمی کارآفرینی نوین ایرانبدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته ...
آغاز 31 طرح فناورانه در سال جاری
آغاز 31 طرح فناورانه در سال جاری رئیس جهاد دانشگاهی از شروع 31 پروژه بزرگ فناورانه در کشور در سال جاری خبر داد و گفت: این اطمینان را میدهیم ...
آیین‌نامه طرح حمایت از شرکت‌های نوپا در اقتصاد دیجیتال تصویب شد
آیین‌نامه طرح حمایت از شرکت‌های نوپا در اقتصاد دیجیتال تصویب شد براساس این آیین نامه، کسب و کارهای نوپا در اقتصاد دیجیتال از مقررات حاکم بر نظام اداری که برای شرکتهای ...