انجمن علمی کارآفرینی نوین ایران

02140882623

مقالات سایت

کارآفرینی بهترین راهکار توسعه پایدار
کارآفرینی بهترین راهکار توسعه پایدار کارآفرینی بهترین راهکار توسعه پایدارامروزه در دنیا برای توسعه پایدار مطالعات گسترده ایی در حال انجام است.
به ایده‌های اولیه‌ی خود دل نبندید
به ایده‌های اولیه‌ی خود دل نبندید مهمترین چیزی که هنگام شروع یک کسب و کار استارتاپ یا سرمایهگذاری جدید باید به یاد داشته باشید این است ...