انجمن علمی کارآفرینی نوین ایران

02140882623

اخبار سایت

آگهی پذیرش عضودر انجمن

آگهی پذیرش عضویت در انجمن علمی کارآفرینی نوین ایران
بسمه تعالی


خوشبختانه انجمن علمی کارآفرینی نوین ایران با اخذ مجوز از کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری تاسیس گردیده و هم اینک آماده پذیرش عضو می باشد.
هدف از تشکیل این انجمن یکپارچه سازی تلاش همه متخصصان کارآفرینی و نیزکارآفرینان کشورمان به منظور اشاعه فرهنگ کارآفرینی ، توسعه دانش و پژوهشهای کاربردی، ارتقاء کیفی نیروهای متخصص، طراحی راهکارهایی برای تسهیل مسیر کارآفرینی ، کمک به توسعه کسب و کارهای نوین و نوپا ، همکاری با سازمانهای مشابه داخلی و خارجی و بهره گیری از توان و استعدادهای ملی برای غلبه بر مشکلات جاری در حوزه کارآفرینی می باشد.
بدین وسیله از همه محققان ومتخصصانی که به گونه ای با حوزه و یا دانش موضوع انجمن سرو کار داشته و یا علاقمند به توسعه نظام های مرتبط هستند دعوت بعمل می آید تا به عضویت این انجمن دربیایند.
شرایط عضویت :
1- اعضای پیوسته : دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت ، کارآفرینی، مهندسی، اقتصاد و کلیه رشته های وابسته
2-اعضای وابسته: دارای درجه کارشناسی که مدت 5 سال به نحوی به فعالیت های مرتبط با رشته های فوق مشغول بوده اند
3-عضویت دانشجویی: کلیه دانشجویانی که در رشته های کار آفرینی، مدیریت ، اقتصاد، مهندسی به تحصیل اشتغال دارند
*عضویت در این مرحله رایگان است.
نحوه عضویت:
برای عضویت از طریق مراجعه به سایت www.iranesa.ir بخش اعضا نسبت به ثبت نام و تکمیل فرم اقدام نمایند.
تلفن تماس: 09210140272